CUSE Policy Committee (2021)

Head, CUSE Convener

Prof. K Narayanan, Professor, HSS                                Member (2021)

Prof. Narayan Rangaraj, Professor, IEOR                      Member (2021)

Prof. D. Parthasarathy, Professor, HSS                          Member (2021)

Prof. Himanshu Burte, Associate Professor, CUSE        Member (2021)

Prof. Arnab Jana, Assistant Professor, CUSE                Member (2021)

Prof. Pradip Kalbar, Assistant Professor, CUSE             Member (2021)